CEPHE SİSTEMLERİ
Kenet Sistem
Trapez Sistem

METAL KENET

Metal kenet çatı ve cephe sistemleri son teknolojinin de yardımı ile çatı ve cephe çözümleri için tasarımcılara ve uygulayıcılara büyük kolaylıklar ve esneklikler sunmaktadır.


NEDEN METAL KENET SİSTEM?

- Sistem taşıyıccı konstrüksiyona kenet sistemi taşıyacak, ısıl genleşmeyi önleyecek klips bağlantı elemanları ile olacağından kaplama malzemesi üzerinde vida deliği oluşmaz.

- Metal delinmeden monte edildiğinden su sızdırma riski olmamaktadır.

- Sistem de çatı metal levhalarının birbirine kenetlenmesi dışında diğer tüm aksesuarlar ( saçak ucu, dere birleşimi, mahya, alın, damlalık vb. ) birleşimde kenet sistem olmakta çatıyı adeta bohçalamaktadır.

- İstenilen boyda üretilmektedir.  Yekpare (dereden mahyaya kadar tekboy-9 mt aşmamak süretiyle) eksiz kaplama yapılmaktadır. Bu sayede işçilik ve zaman açısından tasarrufludur.

- Sistemin her tarafının kenet ve yekpare boy üretilip montajının yapılıyor olması nedeni ile çok iyi su sızdırmazlığı sağladığından düşük eğimli çatılarda da çok iyi netice vermekte, diğer düşük eğimli çatı sistemlerine göre çok daha ekonomiktir.

- Konut gibi mimari tasarım çeşitliliği gösteren yapılarda özel üretim ve aksesuar çözümleri ile pratik uygulama imkanı sağlar.

- Eğrisel çatı hatlarında sağladığı uygulama kolaylığı yapılabilmesi imkansız görülen çatıları bile olanaklı kılar.

- Hafif olması nedeni ile çatı ve ana taşıyıcı sistemde kullanılan çelik, betonarme ve ahşaptan tasarruf sağlar.

- Tek kat ve yerinde uygulamalı sandviç sistem sayesinde kusursuz ses, ısı ve su izolasyonu sağlar.

- Çatı ve cephelerde mimari tasarımların çeşitlenmesine yardımcı olarak yapılara estetik çözümler sunar.


METAL KENET SİSTEM MALZEME ALTERNATİFLERİ


Bakır kenet
Boyalı alüminyum kenet
Boyalı galvaniz sac kenet
Zink
Titanyum takviyeli ithal çinko


Kenet sistem;  Bakır, alüminyum ve zink malzemelerinde boyalı galvaniz saca göre çok daha iyi verim sağlamaktadır. Sistemin finish aksesuar detayları da kenetlendiğinde  boyalı sac aksesuarların birbirlerine kenetlediği noktalarda diğer malzemeler gibi daha verimli olmamaktadır. Diğer malzemeler galvanize göre daha yumuşak olduğundan aksesuar ek yerlerindeki kenet çok iyi olmaktadır. ( Özellikle  baca dibi, pencere kenarları, vadi dereler gibi çatıda çok kritik noktalarda Alüminyum , Zink (Titanyum takviyeli ithal çinko) ve Bakır çok iyi çözüm sunmaktadır.)

Su alma riski çok riskli olan detaylarda Zink (Titanyum takviyeli ithal çinko) ve Bakır malzemeleri ile lehim yapılabildiğinden çok iyi sonuçlar alınmaktadır.


Neden Metal Kenet Sistem?

- Poliüretan panel gibi kompozit değildir. Kompozit sistem; poliüretan iki saca yapıştırılmış bir bütün sistemdir. Bu sistemde alttaki sac düz  kesitli üstteki sac trapez kesitlidir. Taşıyıcı sistemin bütünüdür. Bu tür sistemdeki sandviç paneller zamanla ısı farklılıkları nedeni alt ve üst sac farklı genleşmelere maruz kalmaktadır. Bu zıt genleşmeler zamanla sacı poliüretandan da ayırmaktadır. Çatı hiçbir taşıyıcı değeri olmayan düz alt saca emanet edilmektedir. Yerinde uygulamalı sistemde alt kat trapez kesitlidir. İki trapez birbirine yapışık değildir. İki sac arasında Z şeklinde profiller vardır. Alt ve üst kat saclarının genleşmelerinde Z profili arada esneklik sağlar.

- Sandviç panellerde vida ısı köprüsü görevi görür. Yaklaşık m² ‘ye 2,5 adet vida kullanıldığı düşünüldüğünde çatıda  kaydedeğer ısı kaçakları durumu ortaya çıkmaktadır. Yerinde uygulamalı sistemde alt trapez Z profilinin alt parçasına üst trapez de Z profilinin üst parçasına mekanik tespit edilir. Z profili ile trapez arasına da ısı köprüsü kesici spacer ve bant konularak metallerin ısı iletkenliği de önlenir.

- Alt ve üst sacın farklı çalışmaları nedeni ile vida delik çevreleri ovaleşmekte ve bu noktadalardan su kaçakları meydana gelmektedir. Yerinde uygulamalı sistemde Z profili sayesinde her sac ve vida kendi ortamına göre çalıştığından vidanın etrafında herhangi bir açılma dolayısı ile su kaçakları olmamaktadır.

- Sistemde kullanılan ısı ve ses izolasyonu için kullanılan A1 yanmazlığa sahip taşyünü veya camyünüdür. Poliüretan ise B2 yanmazlığa sahiptir. Yangın çıktığı zaman mum gibi erimekte A noktasında olan yangın poliüretanın mum gibi damlaması nedeni ile birçok noktalara ivedilikle dağılır. Ayrıca poliüretan siyanür gazı içermektedir. 

- Yerinde uygulamalı sistemde alt kat trapezin üzerine buhar kesici üst trapezin altına da buhar dengeleyici örtü serilerek sistemin ısı farklılıklarından doğabilecek buharlaşma da önlenmekte ve nefes alabilen çatı oluşturulmaktadır.
Boyalı galvaniz sac ve boyalı alüminyumun üretici firmaların verdiği garanti 10yıldır. Bakır ve Zink malzemeler için verilen evladiyelik yani uzun ömürlü. 
Sistemin bakır veya zink seçilmesi durumunda dere detayları da aynı malzemeden yapılması durumunda derede çatı gibi uzun ömürlü olacaktır.

HİZMET VE ÇÖZÜMLERİMİZ

1997 yılından beri sektörde çatı ve cephe işlerinde sizlere hizmet vermekteyiz. Sizlerin çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz

ÇATI KAPLAMA SİSTEMLERİ
ÇELİK KONSTRÜKSİYON
CEPHE SİSTEMLERİ